© 2019 DaDoProd
OVER DE MR 
Aan de school is een MR (medezeggenschapsraad raad) verbonden. Deze wordt gekozen door ouders en personeel. De raad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht met betrekking tot onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school. Zij vergaderen 6 keer per jaar. Elk jaar is een van de leden aftredend. Nieuwe kandidaten kunnen zich dan verkiesbaar stellen. De MR is bereikbaar voor vragen via de mail. mr.deborghoek@lpsnet.nl
OVER DE MR 
Aan de school is een MR (medezeggenschapsraad raad) verbonden. Deze wordt gekozen door ouders en personeel. De raad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht met betrekking tot onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school. Zij vergaderen 6 keer per jaar. Elk jaar is een van de leden aftredend. Nieuwe kandidaten kunnen zich dan verkiesbaar stellen. De MR is bereikbaar voor vragen via de mail. mr.deborghoek@lpsnet.nl