© 2019 DaDoProd
Ouderraad en Ouderpanel Iedere klas heeft een groepsouder. Alle groepsouders bij elkaar vormen de Ouderraad. De Ouderraad vergadert 5 x per jaar en vraagt een vrijwillige ouderbijdrage (zie de schoolgids). De Ouderraad heeft de volgende taken: mede organiseren van activiteiten in de school bespreken van en adviseren over zaken, die op het praktische vlak liggen en fungeren als groepsouder De groepsouders zijn de contactpersoon met de groepsleerkracht. Ze bespreken samen praktische zaken  en de groepsouder helpt bij vieringen en projecten. De voorzitter van de Ouderraad is Linda Verheezen, de penningmeester is Ellen Schot en de secretaris van de Ouderraad  is Sabrina Kuster. Daarnaast is er een Ouderpanel aanwezig. Dit panel dient als klankbord voor de directie.
· · ·
Ouderraad en Ouderpanel Iedere klas heeft een groepsouder. Alle groepsouders bij elkaar vormen de Ouderraad. De Ouderraad vergadert 5 x per jaar en vraagt een vrijwillige ouderbijdrage (zie de schoolgids). De Ouderraad heeft de volgende taken: mede organiseren van activiteiten in de school bespreken van en adviseren over zaken, die op het praktische vlak liggen en fungeren als groepsouder De groepsouders zijn de contactpersoon met de groepsleerkracht. Ze bespreken samen praktische zaken  en de groepsouder helpt bij vieringen en projecten. De voorzitter van de Ouderraad is Linda Verheezen, de penningmeester is Ellen Schot en de secretaris van de Ouderraad  is Sabrina Kuster. Daarnaast is er een Ouderpanel aanwezig. Dit panel dient als klankbord voor de directie.
· · ·