© 2019 DaDoProd
Onderwijstijd 's Morgens van 8.30 - 12.00 uur (op woensdag tot 12.15 uur), 's middags van 13.15 - 15.15 uur. De kinderen zijn op woensdagmiddag vrij. De kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij. De kinderen van groep 1/2 zijn 9 dagen per jaar extra vrij. Deze dagen zijn ver-deeld over het schooljaar. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De kinderen gaan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel, de lessen beginnen. Ouders dienen dan het lokaal te hebben verlaten. ’s Middags gaan de kinderen vanaf 13.00 uur naar binnen. Om 13.10 uur gaat de eerste bel. Om 13.15 uur gaat de tweede bel, de lessen beginnen. Onderwijstijd Uw kind heeft wettelijk recht op 7520 uur lestijd gedurende de 8 jaar dat hij/zij bij ons op school zit.
Ieder schooljaar leggen wij aan ons schoolbestuur en de inspectie verantwoording af over de lesuren. We geven dan de tabellen over de afgelopen zeven jaar en het komende schooljaar. De afgelopen jaren hebben wij meer uren les gegeven dan wettelijk vereist is. Dit doen wij bewust. Zo kunnen wij bij calamiteiten de school een dag sluiten zonder dat dit meteen gevolgen heeft (terugkomen in de vakantie om de uren in te halen). Het vakantierooster (waarin de urenverant- woording verwerkt zit) wordt altijd in samenspraak met de MR vastgesteld. Het aantal uren dat de kinderen in schooljaar 2016–2017 naar school gaan is: Groepen 1/2: 867 uur Groepen 3/4: 914 uur Groepen 5 t/m 8: 982 uur De kinderen die bij ons in juli 2017 als groep 8 leerling de school gaan verlaten hebben dan 7568 uur onderwijs ontvangen.
SCHOOLTIJDEN
Onderwijstijd 's Morgens van 8.30 - 12.00 uur (op woensdag tot 12.15 uur), 's middags van 13.15 - 15.15 uur. De kinderen zijn op woensdagmiddag vrij. De kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij. De kinderen van groep 1/2 zijn 9 dagen per jaar extra vrij. Deze dagen zijn ver-deeld over het schooljaar. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De kinderen gaan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel, de lessen beginnen. Ouders dienen dan het lokaal te hebben verlaten. ’s Middags gaan de kinderen vanaf 13.00 uur naar binnen. Om 13.10 uur gaat de eerste bel. Om 13.15 uur gaat de tweede bel, de lessen beginnen. Onderwijstijd Uw kind heeft wettelijk recht op 7520 uur lestijd gedurende de 8 jaar dat hij/zij bij ons op school zit. Ieder
schooljaar leggen wij aan ons schoolbestuur en de inspectie verantwoording af over de lesuren. We geven dan de tabellen over de afgelopen zeven jaar en het komende schooljaar. De afgelopen jaren hebben wij meer uren les gegeven dan wettelijk vereist is. Dit doen wij bewust. Zo kunnen wij bij calamiteiten de school een dag sluiten zonder dat dit meteen gevolgen heeft (terugkomen in de vakantie om de uren in te halen). Het vakantierooster (waarin de urenverant- woording verwerkt zit) wordt altijd in samenspraak met de MR vastgesteld. Het aantal uren dat de kinderen in schooljaar 2016–2017 naar school gaan is: Groepen 1/2: 867 uur Groepen 3/4: 914 uur Groepen 5 t/m 8: 982 uur De kinderen die bij ons in juli 2017 als groep 8 leerling de school gaan verlaten hebben dan 7568 uur onderwijs ontvangen.
SCHOOLTIJDEN