© 2019 DaDoProd
In steeds meer gezinnen is het vaak financieel niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van de Stichting Leergeld. Die stichting werkt met vrijwilligers die op huisbezoek komen om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken. De stichting richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen.
Voor meer informatie kunt u een folder meenemen bij de directie. U kunt ook bellen met 0164-262912 of u gaat op internet naar: www.leergeld.nl/bergenopzoom

Stichting leergeld

In steeds meer gezinnen is het vaak financieel niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Soms kunnen deze gezinnen geen of ach-teraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van de Stichting Leergeld. Die stichting werkt met vrijwilligers die op huisbezoek komen om samen met de aanvrager de mogelijk-heden te bespreken. De stichting richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen.
Voor meer informatie kunt u een folder meenemen bij de directie. U kunt ook bellen met 0164-262912 of u gaat op internet naar: www.leergeld.nl/bergenopzoom

Stichting leergeld