© 2019 DaDoProd

De Borghoek alle ruimte om te ontwikkelen!

Missie en Visie: Wij willen onze leerlingen de ruimte bieden om op allerlei gebieden volledig tot ontwikkeling te komen. De Borghoek vormt een veilige school met een rijke leeromgeving. Hier werken en vieren we samen met álle betrokkenen We hebben plezier en we bereiden de kinderen voor op de toekomst. Wij hebben daarbij zes kernwaarden geformuleerd die samen een beeld geven van waar we voor staan en waar we samen voor gaan. P  lezier Een school waar we met veel plezier naar toe gaan om samen te spelen, te werken, te leren en te ontdekken. V eilig Een school, waar we ons veilig voelen om te zijn wie we zijn. amen Een school, waar ouders, kinderen en leerkrachten samen werken en leren. V ieren Een school, waar we naast hard werken, ook ruimte hebben om te vieren. R ijke leeromgeving Een school, waar wij leren door; gebruik te maken van de omgeving, door samen op pad te gaan, maar ook door anderen uit te nodigen om in de klas te vertellen over hun werkzaamheden, bijzondere hobby’s of talenten. T oekomst gericht Een school die kansen aangrijpt om het onderwijs te ontwikkelen, waarbij de kinderen vaardigheden leren die behoren bij de 21ste century skills en leren gebruik te maken van digitale middelen.

De Borghoek alle ruimte

om te ontwikkelen!

Missie en Visie: Wij willen onze leerlingen de ruimte bieden om op allerlei gebieden volledig tot ontwikkeling te komen. De Borghoek vormt een veilige school met een rijke leeromgeving. Hier werken en vieren we samen met álle betrokkenen We hebben plezier en we bereiden de kinderen voor op de toekomst. Wij hebben daarbij zes kernwaarden geformuleerd die samen een beeld geven van waar we voor staan en waar we samen voor gaan. P  lezier Een school waar we met veel plezier naar toe gaan om samen te spelen, te werken, te leren en te ontdekken. V eilig Een school, waar we ons veilig voelen om te zijn wie we zijn. amen Een school, waar ouders, kinderen en leerkrachten samen werken en leren. V ieren Een school, waar we naast hard werken, ook ruimte hebben om te vieren. R ijke leeromgeving Een school, waar wij leren door; gebruik te maken van de omgeving, door samen op pad te gaan, maar ook door anderen uit te nodigen om in de klas te vertellen over hun werkzaamheden, bijzondere hobby’s of talenten. T oekomst gericht Een school die kansen aangrijpt om het onderwijs te ontwikkelen, waarbij de kinderen vaardigheden leren die behoren bij de 21ste century skills en leren gebruik te maken van digitale middelen.